Μιχελιδάκη 19, Ηράκλειο Κρήτη    2810280002, 6972075958     info@pantelisoustamanolakis.gr     

Travel Grant award: Oustamanolakis P, Koutroubakis I, Malliaraki N, Karmiris K, Chalkiadakis I, Ganotakis E, Karkavitsas N, Kouroumalis E. Effects of TNF-α inhibition with Infliximab on lipid levels and insulin resistance in patients with inflammatory bowel disease. 16th UEGW, Vienna, 2008. Abstract: Gut. 2008;57(Suppl II):A68

3ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης: Π. Ουσταμανωλάκης, Ι. Κουτρουμπάκης, Ν. Μαλλιαράκη, Κ. Καρμίρης, Ι. Χαλκιαδάκης, Λ. Μπουρίκας, Ν. Καρκαβίτσας, Η. Κουρούμαλης. Επίδραση της αναστολής του TNF-α με Infliximab, στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στα επίπεδα λιπιδίων, σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντεροπάθεια. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 2008.

Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης: Ουσταμανωλάκης Π, Κουτρουμπάκης Ι, Μεσσαριτάκης Ι, Νινιράκη Μ, Κεφαλογιάννης Γ, Κουρούμαλης Η. Δείκτες αναιμίας, μεταβολισμού σιδήρου και ερυθροποίησης σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσους (ΙΦΕΝ). 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 2010.

2ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης: Grinakis E, Koulentaki M, Oustamanolakis P, Liodaki N, Stathaki D, Mouzas I. Alcohol outpatient clinic in University Hospital of Heraklion; an epidemiological overview with outcome results. National Congress of Alcohol Dependence- 1st Meeting of the Lisbon Alcoholism Treatment Unity, Lisbon, Portugal, 2010.

  Μιχελιδάκη 19, Ηράκλειο Κρήτη    2810280002, 6972075958     info@pantelisoustamanolakis.gr